Działamy na 6+

Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6 +” powstało z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół
w Rząsce w maju 2015r.

Naszym zasadniczym hasłem jest „Aktywność w każdym wieku”, a dziedzinami rozwoju są: nauka, rekreacja, kultura, sport. Wychodzimy z założenia, że każdy, niezależnie od wieku, może podjąć wyzwanie do wszechstronnego rozwoju i znaleźć dziedzinę życia, w której będzie realizował swoje życiowe pasje. My jesteśmy po to, aby pomóc w urzeczywistnianiu tych marzeń.

W tym celu bierzemy udział w konkursach, których celem jest uzyskanie funduszy (grantów) na prowadzenie naszej działalności m.in. w konkursie „Wspieramy Sąsiadów 2016” organizowanym przez Kraków Airport czy w gminnych otwartych konkursach ofert.

Chociaż w pisaniu projektów jesteśmy dopiero nowicjuszami to już osiągnęliśmy niemały sukces! Nasz projekt „Profesjonalnie na 6 +” stał się laureatem konkursu grantowego „Małopolska Lokalnie. Edycja 2016” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Środki pozyskane w tym projekcie pozwolą nam na zakup sprzętu komputerowego, na stworzenie profesjonalnej strony internetowej, czy też działania marketingowe promujące naszą działalność.

Już teraz staramy się uczestniczyć w lokalnych inicjatywach na terenie Gminy Zabierzów. Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6 +” objęło patronatem XII Gminne Targi Edukacyjne pod hasłem” Świadomy wybór zawodu kluczem do przyszłości”, Konkurs Recytatorski „Brzechwałki” oraz obchody „Dnia Babci i Dziadka” organizowane przez Szkołę Podstawową im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce.

Przed nami jeszcze wiele pomysłów i inicjatyw! Mamy nadzieję, że ten pierwszy sukces zapoczątkuje kolejne małe zwycięstwa na drodze wspierającej rozwój życia kulturalnego i sportowego młodzieży oraz realizację innych celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Joanna Kaczmarczyk
Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6+”